Οι προμηθευτές σταματάνε τις επί πιστώσει παραδόσεις στα δημόσια νοσοκομεία
Εκτύπωση

Με ομόφωνη απόφαση, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι εταιρείες - μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε.) προχωρούν στην παύση των επί πιστώσει παραδόσεων προς όλα τα δημόσια νοσοκομεία, από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 και στην πλήρη διακοπή τροφοδοσίας σε 8 νοσοκομεία της χώρας. Τα 8 νοσοκομεία που παρουσιάζουν υπέρογκα ανεξόφλητα υπόλοιπα και δεν θα μπορούν να προμηθευτούν καθόλου αναλώσιμα υλικά μέχρι να εξοφλήσουν τα χρέη τους είναι: ο Ευαγγελισμός, η Αγία Όλγα, το Αττικό, το Σισμανόγλειο, το Τζάνειο, το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το νοσοκομείο Ρόδου και το νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΠΙΕ, η απόφαση καθίσταται αναγκαστική και είναι φυσική συνέπεια της αφόρητης οικονομικής πίεσης που δέχονται οι προμηθευτές Ιατρικών Ειδών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την τραγική συρρίκνωση που υφίσταται συνολικά ο κλάδος τόσο στον αριθμό όσο και στην ανύπαρκτη ρευστότητα των εταιρειών, που οφείλεται στην:

1) υπαγωγή των Νοσοκομειακών ομολόγων στο PSI που εκβιαστικά αποδέχθηκαν οι εταιρείες για την αποπληρωμή των οφειλών ετών 2007-2009

2) απαγόρευση εξόφλησης των εταιρειών που δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση των ομολόγων βάσει του «αυθαίρετου» άρθρου 41 του Νόμου 4058/2012

3) υπερβολική καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών 2010 - 2011- 2012

4) παντελή έλλειψη χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.