Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τον Τζόγο 1114
Εκτύπωση

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τον Τζόγο 1114 του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ που χορηγείται από τον ΟΠΑΠ, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή σε δωδεκάωρη βάση από τις 9.00 έως τις 21.00, έχει πανελλαδική εμβέλεια και χρέωση μια αστική μονάδα. Παρέχει και υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, δηλαδή ψυχολογικής υποστήριξης μέσω e-mail.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης για τον Τζόγο 1114 είναι στελεχωμένη από 3 ειδικούς ψυχικής υγείας και απευθύνεται σε παίκτες, συγγενείς και φίλους που καλούνται να διαχειριστούν καταστάσεις σχετικές με τον τζόγο.

Η κλήση είναι ανώνυμη και απόρρητη. Συγκεκριμένα, δε ζητώνται τα προσωπικά στοιχεία του καλούντα, ενώ οι πληροφορίες που αποκαλύπτει είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές.

Ο σκοπός της είναι να παρέξει τη δυνατότητα στα άτομα που καλούν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν το πρόβλημα, να ενημερώσει για  συμπεριφορές σχετικές με τον προβληματικό τζόγο, να διατυπώσει προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων και να ενημερώσει για τα δημόσια θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης από τον τζόγο. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός – υποστηρικτικός και δεν υποκαθιστά τη θεραπεία.

Στο διάστημα της λειτουργίας της, η τηλεφωνική γραμμή έχει δεχθεί 565 κλήσεις. Από αυτές, οι 53 κλήσεις ήταν από ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ και τα συγγενικά τους πρόσωπα.

Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τα Τυχερά Παιχνίδια ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ εδρεύει στην Αθήνα και απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις νόμιμες εξαρτήσεις, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια. Στελεχώνεται από επιστημονική ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας.

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι δωρεάν, ενώ τηρείται το απόρρητο και προστατεύεται η ανωνυμία. Ο στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι η αποχή του ατόμου από το αλκοόλ ή τα τυχερά παιχνίδια, χωρίς όμως να παρέχεται φαρμακευτική αγωγή ως υποκατάστατο του αλκοόλ για τη σωματική αποτοξίνωση.

Το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ είναι εθελοντικό πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης, όπου ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, στα πλαίσια μιας εξατομικευμένης θεραπείας, διάρκειας περίπου 18 με 20 μηνών. Στο πρόγραμμα απευθύνονται και οι συγγενείς των χρηστών ή των παικτών.

Το 2010 έγινε εξωτερική αξιολόγηση από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως προς την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών διαδικασιών που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ. Βρέθηκε ότι τα ποσοστά της αποτελεσματικότητάς του ήταν πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών θεραπευτικών προγραμμάτων, τόσο για το αλκοόλ, όσο και για τον προβληματική ενασχόληση με τον τζόγο. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι 12% - 14% και του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ 21% - 24%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα αφορά στην ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή το άτομο πετυχαίνει και σταθεροποιεί την αποχή του και έχει δουλέψει τη σχέση του με την οικογένεια, το εργασιακό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο.