Ανοιχτά και το απόγευμα τα φαρμακεία του ΕΣΥ
Εκτύπωση
Ανοιχτά και το απόγευμα θα είναι από την επόμενη εβδομάδα τα φαρμακεία των νοσοκομείων για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους. Παράλληλα το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή στους διοικητές των νοσοκομείων να εξασφαλίζουν την επάρκεια των φαρμάκων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, για να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες και έτρεχαν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να βρουν τα φάρμακά τους, τα φαρμακεία του ΕΣΥ θα ανοίγουν και τις απογευματινές ώρες.
Επίσης, δόθηκε σχετική εντολή στους διοικητές όλων των νοσοκομείων της χώρας να φροντίζουν εγκαίρως για την προμήθεια των φαρμάκων και για την εξυπηρέτηση των ασθενών από τα φαρμακεία των πλησιέστερων νοσοκομείων του τόπου κατοικίας τους. Μάλιστα για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, ζητήθηκε από τους αρμοδίους στα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων να καταγράφουν σε ειδικό μητρώο τους ασθενείς και τις αγωγές που λαμβάνουν, έτσι ώστε να μην παρουσιαστεί ξανά πρόβλημα με την εκτέλεση των συνταγών.