4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Εκτύπωση

Δράσεις και εφαρμογές προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα.

Το παράδειγμα της ενημέρωσης για την Δωρεά οργάνων μεταμοσχεύσεων και μυελού των οστών από διεπιστημονική ομάδα.(Επισκεπτών Υγείας & ΕΟΜ)

"Πρωταγωνιστικό" ρόλο, τόσο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας στη χώρα μας, με την συνεχή χάραξη στρατηγικών υγειονομικής πρόληψης, όσο και στην ανάδειξη κάθε πρωτοβουλίας έγκυρης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης γύρω από ζωτικής σημασίας ιατροκοινωνικά ζητήματα εξακολουθεί να διαδραματίζει σήμερα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.)!

Με τη φιλοσοφία του αλτρουισμού και της προσφοράς στον άνθρωπο που διέπει την ύπαρξη και τη συλλογική δραστηριότητά του Π.Σ.Ε.Υ., αναλαμβάνει ενεργό δράση στη διάδοση του μηνύματος της ύψιστης πράξης αλτρουισμού και καλοσύνης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο: της δωρεάς ιστών και οργάνων.

Όπως είναι γνωστό, σήμερα η μεταμόσχευση αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου καρδιακή, ηπατική και πνευμονική ανεπάρκεια, καθώς και την αποτελεσματικότερη λύση για την τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Ένα μόσχευμα αποτελεί αγαθό ανεκτίμητης αξίας που προέρχεται από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο. Η δυνατότητα διεξαγωγής μεταμοσχεύσεων δεν είναι, στην ουσία, τίποτα άλλο από προσφορά ζωής και εξαρτάται αποκλειστικά τόσο από τη στάση της κοινωνίας στο θέμα της δωρεάς οργάνων, όσο και από την αποδοχή και υποστήριξη του θεσμού από τους επαγγελματίες υγείας και το ίδιο το σύστημα υγείας της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, στον μακρύ κατάλογο των υγειονομικών και κοινωνικών δράσεων του Συλλόγου έρχεται τώρα να προστεθεί η συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), τόσο σε προγράμματα εκπαίδευσης των μελών του γύρω από κοινές στρατηγικές διάδοσης και εμπέδωσης του θετικού μηνύματος της δωρεάς οργάνων στη συνείδηση της Ελληνικής κοινής γνώμης, όσο και στις σχετικές δράσεις εθελοντισμού και τη διασύνδεσή τους με άλλους κοινωφελείς φορείς (π.χ. Σύλλογος "Ελπίδα" κτλ).

Ένα πρώτο αδρό "αποτύπωμα" της συνεργασίας αυτής παρουσιάζεται στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επισκεπτών Υγείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 - 20 Οκτωβρίου 2019, στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός, στο οποίο θα συμμετάσχουν έγκριτοι Έλληνες ειδικοί που έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της έρευνας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης πολλών νοσημάτων στους τομείς της εξειδίκευσής τους, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια όλης της εκδήλωσης έχουν προγραμματιστεί διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και κλινικά φροντιστήρια στοχευμένα σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία, που ενδιαφέρουν τόσο τους ειδικευμένους στο αντικείμενό τους ιατρούς, όσο και τους επιστήμονες υγείας άλλων ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, στο Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο "Δωρεά Οργάνων, Μυελού & Μεταμοσχεύσεις", η διεξαγωγή του οποίου έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, ώρα 09:30 - 11:00, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να αναλυθούν τα σημαντικότερα σημεία της ιδέας της δωρεάς οργάνων και πώς αυτή θα πρέπει να καλλιεργηθεί στη συνείδηση και να ενσωματωθεί στις πρακτικές των επαγγελματιών υγείας καθώς και να υιοθετηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες πολίτες.