Health Day logo

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Facebook

Επενδυτική ευκαιρία ο τομέας του R&D για το φάρμακο
Εκτύπωση E-mail

Μια ανεκμετάλλευτη πηγή εσόδων, η οποία μπορεί παράλληλα να προσφέρει και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, αποκαλύπτει έκθεση του ΣΦΕΕ για τη στρατηγική ανάπτυξη για τον κλάδο του φαρμάκου.

Όπως σημειώνει ο ΣΦΕΕ υπάρχει δυστυχώς μεγάλη αδυναμία για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού θεσμικού πλαισίου που αφορά τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες διεξάγουν περισσότερες από 100 μελέτες βιοϊσοδυναμίας ετησίως στο εξωτερικό.

Οι μελέτες αυτές είναι απαραίτητες για τους παραγωγούς φαρμάκων και δη γενοσήμων καθώς αποδεικνύουν ότι τα σχετικά σκευάσματα έχουν τα χαρακτηριστικά των πρωτότυπων φαρμάκων και φυσικά είναι κατάλληλα για χορήγηση.

Η έκθεση παρουσιάζει επίσης τις «ευκαιρίες ανάπτυξης της φαρμακοβιομηχανίας, μέσω νέας πολιτικής παροχής κινήτρων με επίκεντρο την πνευματική ιδιοκτησία». Μέρος αυτής της αναπτυξιακής στρατηγικής δεν μπορεί παρά να αποτελεί και το κομμάτι των μελετών βιοϊσοδυναμίας, με το ΣΦΕΕ να εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε κόμβο μελετών βιοϊσοδυναμίας. Τονίζεται δε ότι η αύξηση της χρήσης των γενοσήμων μπορεί να παράξει εξοικονομήσεις στο σύστημα υγείας.

Μια αγορά 35 δισ.

Επίσης ο ΣΦΕΕ αναφέρεται και πάλι στην απουσία ενός θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Περίπου 35 δισ. ευρώ επενδύονται στην κλινική έρευνα στην Ευρώπη. Από αυτά η Ελλάδα καταφέρνει να εξασφαλίσει «ψίχουλα», αφού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ.

Η Γερμανία και η Γαλλία ηγούνται της κατάταξης, με 5,8 και 4,5 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, με το Βέλγιο να συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα, αφού η μικρή χώρα της βορειοδυτικής Ευρώπης προσελκύει σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μελετών. Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, τις θέσεις εργασίας και το επιστημονικό κέρδος, χάρη σε αυτή την επίδοση η χώρα καλύπτει σχεδόν το 50% των αναγκών των πολιτών στα φάρμακα.

Οι αρνητικοί παράγοντες

Ως αρνητικοί παράγοντες στην προέλκυση αποτελούν το ασταθές περιβάλλον, οι άτακτες πληρωμές των παρόχων, η εχθρική στάση απέναντι στην καινοτομία και οι στρεβλώσεις στο σύστημα τιμολόγησης, οι δυσκολίες στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και η απουσία φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων για επενδύσεις στην R&D. Ειδικά το τελευταίο κρίνεται από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας δομικό στοιχείο στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος, με στόχο μια νέα προσέγγιση που θα στηρίζεται στην πνευματική ιδιοκτησία.

Κυρίως, όμως, αναδεικνύονται διοικητικά και επιχειρησιακά ζητήματα στον τομέα της ανάπτυξης των κλινικών μελετών που χρήζουν επίλυσης:

* Έγκαιρη έκδοση κατάλληλης νομοθεσίας.

* Σαφείς ρόλοι και ευθύνες.

* Κίνητρα για γρήγορη, ορθή και πλήρη εφαρμογή.

* Πλήρη δημοσίευση δεδομένων με τακτικές αναφορές.

Κριτήρια χαρακτηρισμού

Πρόσφατα η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την τόνωση του τομέα των κλινικών μελετών στη χώρα, καθώς υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν από μερικές εβδομάδες καθιερώνει κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων. Η απόφαση οριοθετεί τις δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν ένα αξιόλογο στοιχείο πρωτοτυπίας και αίρουν επιστημονική ή τεχνολογική αβεβαιότητα.