Λύση για την ανθεκτική υπέρταση
Εκτύπωση

Η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών είναι μια νέα, πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης. Είναι γνωστό ότι η αρτηριακή υπέρταση είναι ένα από τα σπουδαιότερα προβλήματα υγείας στο δυτικό κόσμο και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής και νεφρικής ανεπάρκειας.

 

Παρά την ύπαρξη και τη χρήση πολλών διαθέσιμων αντιυπερτασικών φαρμάκων, η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη δεν είναι συχνά η επιθυμητή. Πέραν των ποικίλων άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη μη ικανοποιητική ρύθμιση των ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, έχει βρεθεί ότι σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη ανθεκτικής στη φαρμακευτική αγωγή υπέρτασης παίζει η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Με βάση την παραπάνω γνώση, αναπτύχθηκε η μέθοδος της απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών, κατά την οποία ένας ειδικός καθετήρας εισάγεται διαδερμικά -με χρήση τοπικής αναισθησίας- στις νεφρικές αρτηρίες και διενεργείται κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού με τη χρήση ρεύματος με σκοπό τον περιορισμό της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση. Πρόκειται για μια ελάχιστα παρεμβατική μέθοδο που είναι σχετικά απλή, ασφαλής και έχει ικανοποιητικά και μακροχρόνια αποτελέσματα σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η νέα αυτή τεχνική θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύντομα και στη Βόρεια Ελλάδα, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της Κλινικής, Καθηγητή Καρδιολογίας ΑΠΘ κ. Ιωάννη Στυλιάδη, από τον Επίκουρο Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Αντώνιο Ζιάκα.